Musiikin vaikutus

Uncategorized
heinäkuu 1, 2018

Musiikki nostattaa monenlaisia tunteita

Musiikilla tiedetään olevan moninaisia vaikutuksia ihmiseen. Musiikin avulla pystyy välittämään monenlaisia viestejä ja musiikin soittamisesta ja kuuntelusta voi nauttia niin monin tavoin. Musikaalisuutta on jo pitkään pidetty yhtenä älykkyyden osa-alueista. Musiikilla tiedetään myös olevan yhteys niin verbaalisiin kuin matemaattisiinkin taitoihin. Jo pelkästään musiikin kuuntelu voi vaikuttaa ihmisen mielialaan ja saada henkilön parempaan vireystilaan. Ei siis ole ihme, että musiikkia käytetään myös terapian muotona ja parannuskeinona. Sillä on niin suuri merkitys, että jopa lääketiede on tunnustanut sen voiman. Musiikin vaikutukset voidaan jakaa lyhytkestoisiin ja pitkäkestoisiin vaikutuksiin. Lyhytkestoisia vaikutuksia ovat esimerkiksi vireystilan nouseminen sekä mielialan koheneminen. Pitkäkestoisia vaikutuksia taas ovat esimerkiksi matemaattisten taitojen kehittyminen, joka on voitu osoittaa testeillä. Syyksi tähän on arveltu sitä, että niin musiikissa kuin matematiikassakin joutuu keskittymään.

Musiikki kuntouttaa aivoja

Vuonna 1983 neuropsykologina toiminut Howard Gardner loi moniälykkyysteorian. Sen mukaan älykkyyteen kuuluu seitsemän toisistaan poikkeavaa ja itsenäistä kykyä. Yksi näistä on musikaalisuus ja musiikillinen älykkyys. Musikaalinen ihminen pystyy muistamaan melodioita ja kokonaisia kappaleita helposti. Hän pystyy kuulemaan musiikin eri vivahteet ja pystyy erottamaan yksittäisiä sointuja ja nuotteja pitkistä ja moniäänisistä teoksista. Musikaalinen ja musiikillisesti älykäs ihminen kykenee ilmaisemaan itseään musiikin kautta. Nämä ihmiset myös nauttivat musiikista muita enemmän. Musiikkia kannattaakin siis kuunnella ja harrastaa, koska sillä on paljon hyviä vaikutuksia niin ihmisen mieleen kuin kehoonkin. Musiikki myös muokkaa aivoja monella eri tavalla. Esimerkiksi, kun muusikko kuullee jonkun tutun melodian, laajat hermosoluverkostot laajenevat hänen aivoissaan. Musiikkiharrastusta kannattaisi tukea lapsesta saakka. Jos lapsi on innostunut soittamaan itse tai kuuntelemaan musiikkia, tähän tulisi kannustaa. Lapselle voi ostaa paljon erilaista musiikkia, jotta hänen musiikkimaustaan tulee monipuolinen. Kun musiikki on aina läsnä lapsen huoneessa, saa hän näin itse valita, milloin ja mitä haluaa kuunnella. Osta siis levyhyllyjä ja kasaa pino levyjä lapsen kuunneltavaksi. Luotettava sisustustuotteiden verkkokauppa palvelee, kun on tarvetta levyhyllyille tai muille säilytysratkaisuille. Kun lasta kannustetaan pienestä pitäen, voi hänestä tulla mitä tahansa.

Musiikin vaikutukset terveyteen

Musiikki voi parantaa

Musiikin voimaa ei voi aliarvioida, sillä musiikilla on myös vaikutuksia terveyteen. Vaikutukset voivat olla fyysisiä tai henkisiä. Musiikin on todettu vähentävän kipuja ainakin geriatrisessa lääketieteessä, tehohoidon potilailla ja palliatiivisessa lääketieteessä, eli lääketieteessä, joka tutkii kipujen lieventämistä. Musiikki myös kannustaa urheiltaessa. Eräässäkin kuntopyörätestissä todettiin, että kuntoilijat, jotka kuuntelivat musiikkia, polkivat myös kovempaa. He olivat myös kertomansa mukaan nauttineet musiikista samalla. Myös niin juoksu kuin kävelykin sujuu paremmin musiikin avulla. Musiikki rentouttaa treenien jälkeen. Rentoutusharjoituksia tehdään monesti hitaan musiikin avulla, mutta tutkimusten mukaan mikä tahansa kappale saa aikaan rentoutumista. Musiikki parantaa myös unen laatua ja varsinkin klassinen musiikki edistää nukahtamista. Musiikki auttaa laihduttajiakin, sillä musiikin tiedetään hidastavan syömisrytmiä. Tällöin ihminen ei syö liikaa. Musiikin käyttäminen sairaaloissa ennen leikkausta ja sen jälkeen on yleistä. Tällä tavoin yritetään saada potilas rauhoittumaan ja turha jännitys pois. Musiikki myös auttaa sydänkohtauksesta toipuvia potilaita. Suomalaisessa tutkimuksessa selvitettiin, että sydänkohtauksesta toipuvat potilaat, jotka kuuntelivat musiikkia, tunsivat olonsa pirteämmiksi kohtauksen jälkeen. Voidaan siis todeta, että musiikki vaikuttaa monin eri tavoin. Musiikin kuuntelusta tai sen harrastamisesta ei ole koskaan haittaa, vaan aina pelkästään hyötyä niin henkisellä kuin fyysisellä puolellakin.

culture